نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه فضای مجازی در قدرت نرم

دوره 10، شماره 34، بهار 1394، صفحه 51-99

فرشاد رحیمیان؛ رقیه کسایی