نویسنده = �������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط رسانه‌های جمعی با امنیت (موردکاوی؛ رویکرد رسانه‌های جمعی غربی نسبت به امنیت در جمهوری اسلامی ایران)

دوره 9، شماره 30، بهار 1393، صفحه 43-71

امیرحسین محمدپناه؛ علی خسرو شیری؛ حمید رضا شیرزاد نشلی؛ یاور نورعلیان