نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. عوامل اجتماعی مؤثر بر ارتکاب تخلف‌ها و جرائم غیرامنیتی در سازمان‌های اطلاعاتی

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 151-172

علی رحیمی؛ رضاعلی محسنی؛ مهدی یکتایی


2. بررسی نقش نهادهای نظارتی در امنیت داخلی

دوره 9، شماره 31، تابستان 1393، صفحه 103-134

مهدی یکتایی