نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین الگوی مطلوب مدیریت جهادی در سازمان‌های امنیتی

دوره 9، شماره 32، پاییز 1393، صفحه 159-199

محمدرضا رضائی؛ رضا طلایی