نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 3
1. ساز و کارهای مقابله با نفوذ جریانی در ناجا با تأکید بر تهران بزرگ

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 63-82

حسن هادیان پور؛ خدابخش کتولی نژاد؛ یونس خزلی


2. تبیین مهارت مسئله یابی و تصمیم گیری در سازمان های فاظتی و امنیتی

دوره 11، شماره 40، پاییز 1395، صفحه 51-86

خدابخش کتولی نژاد؛ محمد حسینی


3. بررسی رابطه خودحفاظتی کارکنان بهداری کل ناجا در میزان رضایتمندی ارباب‌رجوع

دوره 10، شماره 37، زمستان 1394، صفحه 87-102

خدابخش کتولی نژاد؛ فرزین فولادی؛ مظاهر پورشعبان