نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مهارت مسئله یابی و تصمیم گیری در سازمان های فاظتی و امنیتی

دوره 11، شماره 40، پاییز 1395، صفحه 51-86

خدابخش کتولی نژاد؛ محمد حسینی