نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت اسلامی در سازمان‌های اطلاعاتی

دوره 11، شماره 40، پاییز 1395، صفحه 131-162

رضا طـلایی؛ خسرو حبیبی