نویسنده = �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. الگوریتم بهینة تشخیص جعل تصاویر دیجیتال در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 57-106

میلاد رستمی؛ بابک مجیدی؛ احسان اختر کاوان