نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. الزامات پیاده‌سازی مدیریت دانش در جامعة اطلاعاتی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 133-162

حسین رنجبر؛ سیاوش الوندی؛ علیرضا نقیبی