نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. ضرورت جدّی توجه جامعة اطلاعاتی به مبانی جامعه‌شناسی هشداردهی در عصر پسامدرن

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 77-101

حسین رنجبر؛ علیرضا نقیبی؛ عباس ساعتی


2. الزامات پیاده‌سازی مدیریت دانش در جامعة اطلاعاتی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 133-162

حسین رنجبر؛ سیاوش الوندی؛ علیرضا نقیبی