نویسنده = ����������������������� ������������
تعداد مقالات: 4
1. تبیین عوامل مؤثر بر گرایش کارکنان کلانتری به دریافت رشوه (مورد مطالعه ف.ا.ا اردبیل)

دوره 16، شماره 59، تابستان 1400، صفحه 23-54

جواد پایدار؛ خدابخش کتولی‌نژاد؛ جواد خیری


3. میزان اثربخشی آموزش‌های حفاظتی در پیشگیری از شکست‌های حفاظتی (مورد مطالعه فرماندهی انتظامی شهرستان همدان سال 1395)

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 1-24

علی‌اعظم کریمایی؛ خدابخش کتولی‌نژاد؛ مرتضی کریمی‌فیض


4. تهدیدها و فرصت‌های محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق حفاظت اطلاعات تهاجمی در مناطق هدف

دوره 12، شماره 42، بهار 1396، صفحه 51-78

غلامرضا محمدنسل؛ خدابخش کتولی‌نژاد؛ احمدرضا فراشی