نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تهدیدها و فرصت‌های محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق حفاظت اطلاعات تهاجمی در مناطق هدف

دوره 12، شماره 42، بهار 1396، صفحه 51-78

غلامرضا محمدنسل؛ خدابخش کتولی‌نژاد؛ احمدرضا فراشی