نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. کارامدی نهادهای مسئول در مدیریت آسیب‌های محیط امنیت عمومی

دوره 12، شماره 42، بهار 1396، صفحه 79-107

اسکندر صفری؛ محمدرحیم صفری