نویسنده = ����������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. قاچاق سوخت و راه‌کارهای صیانتی برای حفظ منابع انسانی سازمان‌های دخیل

دوره 12، شماره 44، پاییز 1396، صفحه 23-49

عیسی سقائی‌نژاد؛ عباسعلی بهدانی‌فرد