نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد رسانه‌های جمعی بر امنیت عمومی جامعه با محوریت جامعة اطلاعاتی

دوره 12، شماره 44، پاییز 1396، صفحه 135-160

اکبر رضازاده؛ ایمان محکم‌کار؛ ابوذر جعفری