نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 6
1. ارتباط سرمایة اجتماعی با تعالی سازمانی در سازمان‌های حفاظتی

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 1-28

سعدی امجدیان؛ محمد جواد کاملی؛ فرزین فولادی


2. ارزیابی تأثیر برنامه‌های پژوهشی، سازمان‌های حفاظتی در توانمندسازی کارکنان

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 119-142

کریم رضا خمیس آبادی؛ اکبر استرکی؛ فرزین فولادی


3. نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایجاد گفتمان‌سازی غیراخلاقی

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 143-162

داود دعاگویان؛ فرزین فولادی؛ رحیم عبدالهی


5. سنجش اثربخشی دوره‌های آموزش حفاظتی (مورد مطالعه دورۀ 12 کارشناسی‌ارشد حفاظت اطلاعات)

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 31-58

اکبر استرکی؛ فرزین فولادی؛ سید ایسر ابره دری


6. تبیین نقش سامانه‌های حفاظتی مؤثر در حفاظت از مکان‌ها و تأسیسات فاتب

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 139-159

علی اعظم کریمایی؛ فرزین فولادی؛ حسن بحری