نویسنده = �������� �������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش اثربخشی دوره‌های آموزش حفاظتی (مورد مطالعه دورۀ 12 کارشناسی‌ارشد حفاظت اطلاعات)

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 31-58

اکبر استرکی؛ فرزین فولادی؛ سید ایسر ابره دری