نویسنده = �������� ���������������� ������
تعداد مقالات: 7
1. بررسی میزان تأثیر روش های آگاهسازی حفاظتی در پیشگیری از جرایم امنیتی کارکنان ناجا

دوره 15، شماره 57، زمستان 1399، صفحه 131-153

علی‌اعظم کریمایی؛ حبیب قنبری؛ مهدی کریمی


2. بررسی تأثیر آموزش‌های حفاظتی بر صیانت از کارکنان سازمان‌های حفاظتی

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 51-78

احسان خوانساری؛ علی اعظم کریمایی؛ حبیب قنبری


3. ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های بهره‌وری در سازمان‌های حفاظتی

دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 1-32

خلیل علیمرادی؛ اسکندر صفری؛ علی اعظم کریمایی


4. میزان اثربخشی آموزش‌های حفاظتی در پیشگیری از شکست‌های حفاظتی (مورد مطالعه فرماندهی انتظامی شهرستان همدان سال 1395)

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 1-24

علی‌اعظم کریمایی؛ خدابخش کتولی‌نژاد؛ مرتضی کریمی‌فیض


5. تأثیر اقدام‌‌های صیانتی ساحفاناجا در عملکرد شغلی کارکنان ناجا (مورد مطالعه فرماندهی مرزبانی ناجا)

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 105-138

علی اعظم کریمایی؛ بهمن مرادی؛ رحمت اله قدسی فر


6. تبیین نقش سامانه‌های حفاظتی مؤثر در حفاظت از مکان‌ها و تأسیسات فاتب

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 139-159

علی اعظم کریمایی؛ فرزین فولادی؛ حسن بحری