نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نقش سامانه‌های حفاظتی مؤثر در حفاظت از مکان‌ها و تأسیسات فاتب

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 139-159

علی اعظم کریمایی؛ فرزین فولادی؛ حسن بحری