نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. ضرورت جدّی توجه جامعة اطلاعاتی به مبانی جامعه‌شناسی هشداردهی در عصر پسامدرن

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 77-101

حسین رنجبر؛ علیرضا نقیبی؛ عباس ساعتی


3. الزامات پیاده‌سازی مدیریت دانش در جامعة اطلاعاتی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 133-162

حسین رنجبر؛ سیاوش الوندی؛ علیرضا نقیبی


4. لزوم تحول سازمان‌هاى نظارتی و صیانتی در مقابله با فساد (با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری)

دوره 10، شماره 34، بهار 1394، صفحه 191-219

خدابخش کتولی ن‍ژاد؛ خدابخش کتولی ن‍ژاد؛ خدابخش کتولی ن‍ژاد؛ حسین رنجبر