نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت جدّی توجه جامعة اطلاعاتی به مبانی جامعه‌شناسی هشداردهی در عصر پسامدرن

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 77-101

حسین رنجبر؛ علیرضا نقیبی؛ عباس ساعتی