نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ساز و کارهای مقابله با نفوذ جریانی در ناجا با تأکید بر تهران بزرگ

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 63-82

حسن هادیان پور؛ خدابخش کتولی نژاد؛ یونس خزلی