نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل سازمانی مؤثر بر تسهیم دانش با رویکرد تصمیم‌گیری چندشاخصه

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 83-106

جلال صفرخانلو؛ حسین گیلک؛ اعظم دهبندی