نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 7
1. صیانت از مأموریت‌های سایبری در سازمان‌های امنیتی

دوره 15، شماره 55، تابستان 1399، صفحه 129-160

احمدرضا فراشی؛ اکبر استرکی؛ داود عبیری


2. امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های اطلاعاتی

دوره 15، شماره 54، بهار 1399، صفحه 1-30

اکبر استرکی؛ حبیب قنبری؛ کورش ولی خانی


3. ارزیابی تأثیر برنامه‌های پژوهشی، سازمان‌های حفاظتی در توانمندسازی کارکنان

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 119-142

کریم رضا خمیس آبادی؛ اکبر استرکی؛ فرزین فولادی


5. سنجش اثربخشی دوره‌های آموزش حفاظتی (مورد مطالعه دورۀ 12 کارشناسی‌ارشد حفاظت اطلاعات)

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 31-58

اکبر استرکی؛ فرزین فولادی؛ سید ایسر ابره دری


7. شیوه‌هاى پیشگیری وضعی در مقابله با تهدید نرم دشمن (مطالعه موردی؛ یگان ویژه ناجا)

دوره 10، شماره 34، بهار 1394، صفحه 161-190

اکبر استرکی؛ احمدرضا منتجبی؛ رضا طلایی