نویسنده = �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد در سازمان‌های حفاظتی

دوره 15، شماره 55، تابستان 1399، صفحه 23-42

حاجیه رجبی فرجاد؛ اسماعیل اسدی؛ عارف رحیمی


2. تأثیر فرهنگ نوآوری حمایت‌کننده و عملکرد نوآوری سازمان بر امنیت مجموعه‌های اطلاعاتی

دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 103-124

صدیقه طوطیان‌اصفهانی؛ حاجیه رجبی فرجاد؛ فاطمه علی‌نقی