نویسنده = ����������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فرهنگ نوآوری حمایت‌کننده و عملکرد نوآوری سازمان بر امنیت مجموعه‌های اطلاعاتی

دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 103-124

صدیقه طوطیان‌اصفهانی؛ حاجیه رجبی فرجاد؛ فاطمه علی‌نقی