نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جرائم شبکه‌ای با داده‌کاوی

دوره 14، شماره 50، بهار 1398، صفحه 63-94

مهدی ربیعی؛ رضا صادقی رشید؛ ابوذر صادقی؛ فاطمه شاطری