نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تأثیر آموزش‌های حفاظتی بر صیانت از کارکنان سازمان‌های حفاظتی

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 51-78

احسان خوانساری؛ علی اعظم کریمایی؛ حبیب قنبری


2. امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های اطلاعاتی

دوره 15، شماره 54، بهار 1399، صفحه 1-30

اکبر استرکی؛ حبیب قنبری؛ کورش ولی خانی


3. تأثیر مدیریت دانش حفاظتی بر مصون‌سازی کارکنان

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 93-116

حبیب قنبری؛ صفدر شفیعی