نویسنده = ������ �������������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. تبیین ابعاد تهدیدهای امنیتی در فضای مجازی با تأکید بر پیام‌رسان‌ها

دوره 15، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 1-33

ابوالفضل قطب الدینی؛ ابوالفضل دانایی؛ فرشاد فائزی رازی


2. عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش سازمانی

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 33-60

ابوالفضل قطب الدینی؛ ابوالفضل دانایی؛ مهرداد متانی