نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مدیریت دانش حفاظتی بر مصون‌سازی کارکنان

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 93-116

حبیب قنبری؛ صفدر شفیعی