نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر یکپارچگی در بهره‌وری سازمان‌های اطلاعاتی (با تأکید بر الگوی تعالی سازمانی)

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 117-150

مرتضی توحیدی؛ عبدالله مجیدی؛ سیداصغر میرجعفری