نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل اجتماعی مؤثر بر ارتکاب تخلف‌ها و جرائم غیرامنیتی در سازمان‌های اطلاعاتی

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 151-172

علی رحیمی؛ رضاعلی محسنی؛ مهدی یکتایی