نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی احکام فقهی تجسّس با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)

دوره 15، شماره 57، زمستان 1399، صفحه 1-26

سیدجعفر حسینی؛ رحیم وکیل زاده؛ حسن موثقی