نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط سرمایة اجتماعی با تعالی سازمانی در سازمان‌های حفاظتی

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 1-28

سعدی امجدیان؛ محمد جواد کاملی؛ فرزین فولادی