نویسنده = �������� ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر برنامه‌های پژوهشی، سازمان‌های حفاظتی در توانمندسازی کارکنان

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 119-142

کریم رضا خمیس آبادی؛ اکبر استرکی؛ فرزین فولادی