نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. مدل مفهومی تأثیر فضای مجازی بر امنیت اجتماعی

دوره 15، شماره 57، زمستان 1399، صفحه 93-129

محمدعلی سخایی؛ رضا کارگر؛ مهدی رجبیون