نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد در سازمان‌های حفاظتی

دوره 15، شماره 55، تابستان 1399، صفحه 23-42

حاجیه رجبی فرجاد؛ اسماعیل اسدی؛ عارف رحیمی