نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ‌نقش مدیریت جهادی در عملکرد کارکنان سازمان‌های امنیتی

دوره 15، شماره 54، بهار 1399، صفحه 81-110

حامد نوربخش؛ محمد پوراسدی