نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. هشداردهی با رویکرد پیشگیری پیشگیرانه در فرایند سازمان‌های حفاظتی - امنیتی

دوره 15، شماره 57، زمستان 1399، صفحه 27-51

محمد حسین قدیمی؛ جواد منزوی بزرگی؛ ابوالفضل جعفرنژاد


2. بررسی رابطه بین خدمات رفاهی عدالت محور با انگیزش کارکنان

دوره 15، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 75-98

محمدرضا سلطانی؛ شیرزاد حبیبیان؛ سجاد حبیبیان


3. مدیریت انقلابی ضرورت‌ها و چالش‌ها (مورد مطالعه خبرگان سازمان‌های اطلاعاتی-امنیتی)

دوره 15، شماره 54، بهار 1399، صفحه 111-136

سجاد حبیبیان؛ جواد منزوی برزکی؛ رضا محمدی