نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت انقلابی ضرورت‌ها و چالش‌ها (مورد مطالعه خبرگان سازمان‌های اطلاعاتی-امنیتی)

دوره 15، شماره 54، بهار 1399، صفحه 111-136

سجاد حبیبیان؛ جواد منزوی برزکی؛ رضا محمدی