نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی اثربخشی رفتاری آموزش‌های امنیتی معکوس و رابطه آنها با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان

دوره 16، شماره 58، بهار 1400، صفحه 131-156

اسماعیل عبداللهی؛ مرتضی رضائی‌زاده؛ اسماعیل جعفری