نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ابعاد تهدیدهای امنیتی در فضای مجازی با تأکید بر پیام‌رسان‌ها

دوره 15، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 1-33

ابوالفضل قطب الدینی؛ ابوالفضل دانایی؛ فرشاد فائزی رازی