نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. نقش اشراف اطلاعاتی در مقابله با تهدیدهای بحران های امنیتی

دوره 15، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 125-146

سعید کوچی؛ مرتضی سلیمانی


4. • بررسی نقش ارشاد امنیتی در پیشگیری از وقوع جرائم

دوره 9، شماره 33، زمستان 1393، صفحه 47-68

سعید کوچی؛ مرتضی سلیمانی دارانی؛ امیرعباس ممتاز


5. جایگاه امنیت در فضای سایبری

دوره 9، شماره 31، تابستان 1393، صفحه 135-166

سعید کوچی