نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان تأثیر روش های آگاهسازی حفاظتی در پیشگیری از جرایم امنیتی کارکنان ناجا

دوره 15، شماره 57، زمستان 1399، صفحه 131-153

علی‌اعظم کریمایی؛ حبیب قنبری؛ مهدی کریمی