نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. صیانت از مأموریت‌های سایبری در سازمان‌های امنیتی

دوره 15، شماره 55، تابستان 1399، صفحه 129-160

احمدرضا فراشی؛ اکبر استرکی؛ داود عبیری