نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سازواره نقش و کارکرد سازمان های اطلاعاتی در دیپلماسی پنهان

دوره 16، شماره 59، تابستان 1400، صفحه 55-88

هادی کیخائی؛ روح اله قادری کنگاوری؛ قدیر نظامی پور؛ مهدی فیروزکوهی