نویسنده = ���������� ������ �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه هوش هیجانی‌‌ و سرمایه اجتماعی در‌‌گرایش به احساس امنیت (مورد مطالعه: شهرستان شاهین‌‌دژ)

دوره 15، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 99-123

سیدامیر حسینی؛ یاسر باقری؛ هوشمند باقری قره باغ