نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. نقش اشراف اطلاعاتی در مقابله با تهدیدهای بحران های امنیتی

دوره 15، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 125-146

سعید کوچی؛ مرتضی سلیمانی