نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. الگوی راهبردی حفاظت اطلاعات در برابر تهدیدات ترکیبی

دوره 16، شماره 58، بهار 1400، صفحه 63-98

محمد عباسی؛ حمیدرضا نادی