نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. هشداردهی با رویکرد پیشگیری پیشگیرانه در فرایند سازمان‌های حفاظتی - امنیتی

دوره 15، شماره 57، زمستان 1399، صفحه 27-51

محمد حسین قدیمی؛ جواد منزوی بزرگی؛ ابوالفضل جعفرنژاد